Formació i serveis

cat / cast

Formacions per:

 • Professionals de l’educació (mestres, professors, educadors socials, educadores)
 • Professionals de la salut.
 • Cohesió d’equips de treball per empreses.
 • Cursos d’introducció a l’Artteràpia.
 • Coordino i formo en el Diploma en Artteràpia i el Màster Integratiu en Artteràpia de la Universitat de Girona.

Sessions

 • Serveis d’atenció privada individual i petit grup.
 • Consultes individuals.
 • Consultes per pares i mares.

Supervisions

Supervisió del treball amb persones per a:

 • professionals de l’àmbit de l’educació.
 • professionals de l’àmbit de la salut.
 • professionals de l’àrea comunitària-social.
 • Artterapeutes.

cast

Formación para:

 •  Profesionales del campo de la educación (maestros, profesores, educadores sociales, educadores)
 • Profesionales de la salud.
 • Cohesión de equipos de trabajo para empresas.
 • Cursos de introducción a la Arteterapia.
 • Coordino y doy clases en el Diploma de Arteterapia y el Máster Integrativo en Arteterapia de la Universidad de Girona.

Sesiones

 • Servicios de atención privada individual y pequeño grupo.
 • Consultas individuales.
 • Consultas para padres y madres.

Supervisiones

Supervisión del trabajo con personas para:

 • Profesionales del ámbito de la educación.
 • Profesionales del ámbito de la salud.
 • Profesionales de la area comunitaria-social.
 • Arteterapeutas.